Home
Welcome to the website of Eritrean Congress Party Strategi Adi
Ethiopia: Face to Face With the Eritrean Exodus Into Ethiopia PDF Print E-mail
Written by IRIN   
Wednesday, 29 March 2017 22:20

Under the early morning sun in the most northern region of Ethiopia a motley group of Eritrean men, women and children arrive dusty and tired at the end of a journey - and at the start of another.

Read more...
 
መልቀስ PDF Print E-mail
Written by ሃይለ ገብረትንሳኤ   
Friday, 17 March 2017 08:39
ድሓን ኩኒ ኣሞይ ለተንኪኤል ገብሪ ሂወት!!!!
ወየ!! ኣነ!!ወየ!!!!ኣነ!!! ወየ!!!ኣነ!!!!
ወየ!!!!!ወየ!!!!!ወየ!!!!!!!!!
እዛ ዝፈትዋ ኣሞይ ሞይታ!!!!!
ኣርኪባቶም እምበር ነቦታታ
ኣርኪባተን ነተን ኣደታታ
ኣርኪባተን፡ ንዝሓለፋ፡መሓዙታ።
Read more...
 
Ethiopia: Lack of Access to Work for Refugees Undermining Efforts to Prevent Secondary Migration - New Report PDF Print E-mail
Written by Overseas development Institute   
Wednesday, 15 March 2017 15:52

Efforts to reduce irregular and dangerous secondary migration among Eritrean refugees in Ethiopia are being undermined by the fact they are not allowed to work legally, a new report by the Overseas Development Institute has found.

Read more...
 
ዓለምለኻዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ PDF Print E-mail
Written by ኤዲቶርልያል ቦርድ   
Monday, 06 March 2017 22:10

ዓለምለኻዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ክዝከር ዝጀመረሉ ዓመት ብርግጽ እኳ እንተዘይተፈልጠ ኣብ ከባቢ 1908 ግን ከባቢ 15 000 ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ከተማ ኒው ዮርክ ሰላማዊ ሰልፊ ብምክያድ ደቂ ኣንስትዮ መስል ምስታፍ ኣብ ምርጻ ንኽውሓሰለን፣ ናይ ደሞዝ ምምሕያሽ ክግበረለንን ዝሓጸረ ናይ ስራሕ ሰዓታት ክግበረልን ጠለባተን ኣቕረባ። ብ1910 ክላራ ዘትኪን ዝተባህለት ጓል ኣንስተይቲ ዓለምለኻዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ንኽብዓል ሓሳብ ኣቕረበት፡ ኣብቲ ካብ 17 ሃገራት ዝተሳተፋ ልዕሊ 100 ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ድማ ነዚ ዝቐረበ ሓሳብ ብምቕባል ኣብ 1911፣ ንመጀመርያ ጊዜ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዴንማርክ፣ ጀርመን ከምኡ ድማ ኣብ ስዊትዘርላን ብ19 መጋቢት ተባዒላ ወዓለት።

Read more...
 
ገለ መዓቀኒታት ምስ ክልተ ነገራት PDF Print E-mail
Written by Editorial Board   
Sunday, 26 February 2017 20:20

ገለ ገለ ብሰልፍና ዝተደርሱ መጽናዕትታት እዋናውያን ኮይኖም ምስ እንረኽቦም ከም እንደገና ከነሕትሞም ኣገዳስነቱ ብምርኣይ ነዛ ትስዕብ ጽሕፍቲ ነውጽኣ ኣሎና። እዋንነታ ድማ ኣብዚ ዝስዕብ ጽሑፍ ክትረኽብዎ ኢኹም።

 

መቕድም

ገለ መዓቀኒታት

. ህልዊ ኩነታት

ህልዊ ኩነታት ክንብል ከሎና፡ ህልዊ መድረኽ ማለትና ኣይኰነን። መድረኽ ገምጋም ረቛሒታት ሓደ ፍሉይ ሕቶ ወይ ጉዳይ እዩ። ንምሳሌ ንጉዳይ ኤርትራ ብዝምልከት ኣብዚ ዘሎናዮ መድረኽ፡ ዓለመለኸውን ውሽጣዊ ጉዳያት ሀገርን ጽልዋኦም ኣብ ቃልሲ ተቓውሞ እንታይ ይመስል? ከምኡ እውን ዝምድና ተቓውሞ ኤርትራ ምስ ጐረባብቲ መንግስትታ እንታይ ይመስል? ወይ ውሽጣዊ ዝምድናታት ሓይልታት ተቓውሞ እንታይ ይመስል? ወዘተ. እንዳበልካ እዩ ዝግምገም። እንተዀነ ግን ህልዊ ኩነታት ሐይልታት ተቓውሞ ኤርትራ በዞም ኣብ ላዕሊ ዝሰራዕናዮም መዐቀኒታት ክግምገም እይክኣልን እዩ። ኣብዚ ዘሎናዮ ግዜ፡ ሓይሊ ተቓውሞ ኤርትራ ብሓሸውየነትን ፈውዳን ( ዕግርግር) ከይተረፈ ምዕቃን ከድልየና እዩ።

Read more...
 
ኣገዳሲ መግለጺ PDF Print E-mail
Written by Editorial Board   
Monday, 20 February 2017 23:48

ብዕለት 12-9-2016 ወጺኡ ዝነበረ መግለጺ ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ (ስትራተጂ ዓዲ)

ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ (ስትራተጂ ዓዲ) ንኣባላቱ ይኹን ንሰልፉ ድሕር ከይበለ ከምዝከላኸል ንደለይቲ ፍትሒ የፍልጥ። ብመንገዲ ፓልቶክ ኣብ ልዕሊ ብጻይና ሃይለ ተኪኤ ወሪዶም ዘለዉ ክስታት ከበድቲ ኢዮም። ከምኡ ስለ ዝኾነ፡ ምንጭታት ናይቶም ክስታትን፡ ነቶም ተሰንዚሮም ዘለዉ ክስታትን ከጽንዕ ሰልፍና ሓላፍነት ኣለዎ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ብውሽጣዊ ኣገባብ ሰልፍናን መስመራት ሰልፍናን ሓቅነትን ዘይሓቅነትን ናይዞም ክስታት መጽናዕቲ ክንገብር ኢና ውጽኢት መጽናዕትና ድማ ንደልይቲ ፍትሒ ከነፍልጥ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ብትዕግስቲ ተጸበዩና። ኢልና ነበርና

Read more...
 
ERITREA: Release Patriarch Abune Antonios PDF Print E-mail
Written by United States Commision on International Religious Freedom   
Tuesday, 31 January 2017 17:16
FOR IMMEDIATE RELEASE
January 18, 2017
WASHINGTON, D.C. – January 20, 2017 marks the 11-year anniversary of the Eritrean government’s illegal removal of Abune Antonios as the rightful Patriarch of the Eritrean Orthodox Church, the nation’s largest religious community. The Patriarch has been detained since 2007: His “crime” was his refusal to excommunicate 3,000 parishioners who opposed the government.
Read more...
 
Our Condolences to the Family of Hassan Kekia PDF Print E-mail
Written by Herui Tedla Bairu   
Friday, 20 January 2017 09:29

I came to know recently about the ultimate departure of my friend Hassan Kekia. Kekia was a remarkable entrepreneur in Addis Ababa and Asmara. As a formidable nationalist, he joined the EPLF in the early eighties. In Khartoum, he served his organization as advisor, facilitator, and lobbyist. After independence, he criticized the Asmara regime openly. He was often thrown to prison; but was never intimidated by the Eritrean regime. Hassan was known for his generosity; the needy and the weak were never turned away from his home or his office. In mid-fifties, a large number of students from the environs of Massawa, called “Kekia Boys”, joined us in Teferi Mekonen School: our friendship goes back that long. For some reason, the leader Osman Saleh Sabbe, studied at the Medhane-Alem School.

In my name, and on behalf of my comrades, I Pray that he be received well in his new home.

 

Herui Tedla Bairu,

2017-01-19/Stockholm

 
ዶ/ር ሃብተ ተስፋማርያም PDF Print E-mail
Written by ሕሩይ ተድላ ባይሩ   
Sunday, 15 January 2017 22:06

ኣብ ሰማያዊ ዓድኻ ብድሓን እቶ

መወዳእታ ምዕራፍ ተጋደልቲ ስልሳታት እንዳተዓጽወ ካብ ዝኸይድ ኣይሓጸረን። ዓቢ ተጋዳላይ ዶ/ር ሃብተ ካብቶም ቀዳሞት ሃገራዊ ኤርትራዊ እዩ። ንሰውራ ኤርትራ ድማ ከም ኣካደምያዊ ምሁርን ፖለቲካዊ መራሕን ኣብ ሃገራዊ ቃልሲ ይኹን ኣብ ቃልሲ ዴሞክራስያዊ ለውጢ ዘበርከቶም ቅያታት ብዙሓት እዮም። ገለ ጽሑፋት ገዲፉ ክኸውን ናይ ኩሉ ተስፋ እዩ። ምስ ዶ/ር ሃብተ መጀመርያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ገነት ሆቴል፡ ኣብ ፌስታ ናይ ምሩቓት ህንጻ ኮለጅ፡ ኣብ መጀመርታ ስልሳታት ኢና ተራኺብና። ኣብኡ ምስ ካልኦት ምሩቓትን ተመረቕትን ኤርትራውያን ኰይንና ሃገራዊ ስምዒት ካብ ምግላጽ ኣይበኾርናን። ካልኣይ ርክብና ኣብ ፖላንድ ነበረ። ኣብኡ ንዶ/ር ሃብተን ክልተ ካልኦት ኤርትራውያንን ኣብ ቀዳማይ ሃገራዊ ጉባኤ ክሳተፉ ዕድመ ኣቕረብኩ፣ ከምኡ እውን ብዑምቀት ክንፋለጥ ዕድል ረኸብና። ድሕሪኡ እውን ኣብ ዋዕላ ተማሃሮን ሰራሕተኛታትን ብ1970 ኣብ ጀርመን ተራኺብና ንመስመር ካብ ተ.. . ምፍንጫል ሓቢርና ገጠምና። ኣብ እዞም ርክባት ዕብየት ዶ/ክ ሃብተ ክግንዘብ በቓዕኩ። ንበዓልቲ ቤቱን ደቁን ስድራ ቤቱን ኩሎም መቓልስቱን (ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ) ጽንዓት ይሃብኩም ንብል።

 

ብስም ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ ስትራተጂ ዓዲ

2017-01-15 ስቶክሆልም

ሕሩይ ተድላ ባይሩ

 
መልቀስ PDF Print E-mail
Written by ሃይለ ገብረትንሳኤ   
Sunday, 15 January 2017 21:50

ወየ!!!!ወየ!!!ወየ!!!! ወየ!!! ኣነ!!!! ወየ!!!ኣነ!!! ወየ ኣነ!!!

እንታይ ሰማዕኩ ሎሚ ቕነ

እንታይ ተረኽበ ሎሚ ቕነ

ኣንታ ኣነስ ሓወይ እምበር!! ስኢነ!!!!

Read more...
 
ርሑስ ልደትን ርሑስ በዓል ሓድሽ ዓመት PDF Print E-mail
Written by Editorial Board   
Sunday, 25 December 2016 10:36

ዓመተ 2016 ወዲእና ናብ ዓመት 2017 ብሰላም የብጽሓና፡ እዚ ሓድሽ ዓመት ድማ ዓመተ ሰላምን ራህዋን ይግበረልና

ርሑስ ልደትን ርሑስ ሓድሽ ዓመት ንኹሉ ህዝቢ ኤርትራ


ኤዲቶርያል ቦርድ

 

 

 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 3 of 39
Copyright © 2017 Eritrean Congress Party Strategy Adi. All Rights Reserved.
 

Our Undertaking

The Eritrean Congress Party Strategy Adi is a political vehicle whose main mission is to translate the principles of the Strategy Adi into an Eritrean reality. The name of our website is: "The Eritrean Congress Party Web Page" (ECPWP). The mission of our website is to spread and deepen the crucial message embodied in the Strategy Adi. The key historical concepts embedded in our Strategy Adi are: a) Adi, b) Highi Indaba, c) Baito, and d) Zega.

read more


GetFirefox

logo-wordmark-vertical_small

If you can't

read Tigrinja

try Firefox